MÖT VÅRA
MEDARBETARE

Angelika Lesniewicz

Advokat

al@c4advokat.com

0708 - 162 433

Läs mer

Esbjörn Svensson

Advokat

es@c4advokat.com

0706 - 455 295

Läs mer

Björn Attnarsson

Advokat

ba@c4advokat.com

0708 - 202 107

Läs mer

Birgitta Klasson

Sekreterare

bk@c4advokat.com

044 - 210 770

Läs mer

Gunilla Lindstedt Andersson

Sekreterare

gla@c4advokat.com

044 - 210 770

Läs mer

Vi har kompetens inom följande områden

Brottmål, försvarare och målsägandebiträde | Affärsjuridik | Fastighetsrätt | Familjerätt, Internationell familjerätt och Arvsrätt | Arbetsrätt | Migrationsrätt | Tvistemål | LVU, LVM

Läs mer

Angelika Lesniewicz

Advokat

al@c4advokat.com

0708 - 162 433

Särskilda inriktningar

Svensk och internationell familjerätt – Brottmål med särskild inriktning på målsägandeuppdrag – Fastighets- och konsumenttvister – Migrationsrätt – LVU- och LVM-uppdrag

Angelika är tingsmeriterad samt medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2008. Hon har avlagt Jur. kand. vid Lunds Universitet 2001.

Angelika talar förutom svenska och engelska även tyska och polska.

Esbjörn Svensson

Advokat

es@c4advokat.com

0706 - 455 295

Särskilda inriktningar

Brottmål – Fastighetsrätt – Övriga rättsområden med civilrättslig karaktär

Esbjörn är tingsmeriterad och har avlagt Jur. kand. vid Lunds Universitet.

Esbjörn är advokat sedan 1986 och har många års erfarenhet inom områdena brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, LVU, migrationsrätt m.m.

Björn Attnarsson

Advokat

ba@c4advokat.com

0708 - 202 107

Särskilda inriktningar

Allmän affärsjuridik – Arbetsrätt – Brottmål – Fastighets- och entreprenadrätt

Björn är tingsmeriterad och ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1991. Han har avlagt Jur. kand. vid Lunds Universitet 1985. Mellan 1986-1988 var han tingsnotarie vid Kristianstads tingsrätt och har många års erfarenheter som advokat. Ombud och skiljedomare i skiljeförfaranden.

Birgitta Klasson

Sekreterare

bk@c4advokat.com

044 - 210 770

Särskilda inriktningar

Sekreterare

Birgitta började på Cefyra Advokatbyrå 2014 och har lång erfarenhet av service och administration med en bakgrund som VD-sekreterare.

Hon sköter administrativt arbete på byrån tillsammans med Gunilla. Birgitta är den som tillsammans med Gunilla tar hand om dig när du kontaktar oss via telefon eller på kontoret.

Gunilla Lindstedt Andersson

Sekreterare

gla@c4advokat.com

044 - 210 770

Särskilda inriktningar

Sekreterare

Gunilla började arbeta som sekreterare på Cefyra Advokatbyrå under hösten 2020.

Hon har en bakgrund som redovisningskonsult och lång erfarenhet av administrativt arbete och service.